la ivermectina afecta los riñones can humans take ivermectin for horses ivermectin tab 12 mg price a buon mercato ivergot ivermectina dosis en humanos covid 19 ivermectina comprar farmacia guadalajara ivermectin 12 mg tablet harga

Regels en voorwaarden

We stellen een aantal voorwaarden aan onze cursisten. Dat klinkt misschien wat serieus maar dan weten we allemaal waar we aan toe zijn. Het zijn overigens niet alleen maar voorwaarden voor de cursist maar ze gelden net zo goed voor ons;

1Indien je kiest voor een proefles hebben zowel de cursist als Rijschool imove het recht om, desnoods zonder opgaaf van redenen, een eventueel vervolgtraject niet aan te laten vangen.

2Rijschool imove neemt de verplichting op zich om minimaal 1 maal per kalenderweek een rijles te verzorgen van 1,5 uur. Hierdoor wordt jouw traject niet onnodig lang. Van de hiervoor bedoelde verplichting kan worden afgeweken bij ziekte  van de instructeur of cursist, bij vakantie of andere onvoorziene omstandigheden. De vakantie van de instructeur zal altijd vooraf bekend gemaakt worden.

3Bij ziekte van de cursist gaat de les niet door en zal deze les ook niet in mindering worden gebracht op het tegoed, indien de lessen vallen binnen een zogenaamd pakket. Het kan ook voorkomen dat de instructeur ziek is. Ook hier geldt dat de lessen dan niet doorgaan en dat dit uiteraard niet ten koste van jouw tegoed gaat. Bij langdurige ziekte van de instructeur zal zoveel mogelijk voor vervanging worden gezorgd.

4Indien een cursist, lopende een opleiding, besluit om deze opleiding te beëindigen vindt geen restitutie van de inmiddels betaalde lessen plaats. Indien de lessen moeten worden beëindigd als gevolg van een ernstige ziekte ontvangt de cursist 100% van het tegoed retour.

5Tijdens de lessen dien je een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben. Dit kan zijn een geldig Nederlands paspoort, een geldige Nederlandse identiteitskaart of een geldig bromfietsrijbewijs.

6Rijschool imove conformeert zich aan de regels welke zijn gesteld in de Wegenverkeerswet en alle daaruit voortvloeiende reglementen. Wanneer jij je tijdens de lessen niet aan deze regels houdt en een bekeuring is het gevolg van jouw handelen of jouw nalatigheid dan komen de kosten daarvan voor jouw rekening. In eerste instantie word je dan in de gelegenheid gesteld deze kosten te voldoen. Bij weigering daarvan behoudt Rijschool imove zich het recht voor deze kosten in mindering te brengen op jouw inmiddels betaalde pakket of examengeld.

7Gebruik van alcoholhoudende drank, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden is vóór of tijdens de rijlessen en het examen ten strengste verboden. Indien bij aanvang van de les blijkt dat je toch alcoholhoudende drank, drugs of medicijnen hebt gebruikt welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, wordt geen les gegeven. De kosten van deze les worden echter wel in rekening gebracht. Hetzelfde geldt met betrekking tot een examen. Indien schade of letsel wordt veroorzaakt door de cursist en later blijkt dat bovengenoemde stoffen of andere hier niet genoemde schadelijke en / of verboden middelen zijn gebruikt waarvan de cursist weet of redelijkerwijze had kunnen weten dat dit de rijvaardigheid kon beïnvloeden is de cursist volledig aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

8Lessen welke binnen 24 uur voor aanvang van het afgesproken tijdstip worden geannuleerd dienen te worden voldaan.

9De cursist draagt zorg voor tijdige betaling van het lesgeld. Indien niet aan deze verplichting is voldaan kan Rijschool imove de lessen waarvoor nog niet betaald is weigeren.

10Alle op deze website genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien een pakket wordt afgenomen vinden lopende dit pakket geen tariefswijzigingen plaats, behoudens BTW verhogingen.

11Natuurlijk kunnen zich altijd zaken voordoen welke niet vooraf duidelijk zijn geregeld. Mocht dat het geval zijn proberen wij er samen uit te komen.

12Indien je besluit rijlessen te nemen bij Rijschool imove houdt dit in dat je de voorwaarden in dit reglement hebt doorgelezen en dat je het eens bent met de inhoud.

13De hierboven genoemde voorwaarden zijn geldig vanaf 1 augustus 2010. Deze voorwaarden kunnen altijd veranderen. Veranderingen in dit reglement worden duidelijk kenbaar gemaakt op de website: www.rijschool-imove.nl